• Διαδραστικά Διαδικτυακά Μαθήματα για την Κατάρτιση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με στόχο τα κενά γνώσεων σχετικά με τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας για όσους έχουν περάσει την επαγγελματική τους ζωή ως εργαζόμενοι.

https://training.seniorsocial.eu/modules/

 

• Διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας: διαδικτυακά εργαλεία και διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία

https://training.seniorsocial.eu/modules/index.php?localize=el

 

 

• Ολοκληρωμένη εφαρμογή για smartphone και κινητές συσκευές.

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gunet.seniorsocial