• Διαδραστικά Διαδικτυακά Μαθήματα για την Κατάρτιση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με στόχο τα κενά γνώσεων σχετικά με τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας για όσους έχουν περάσει την επαγγελματική τους ζωή ως εργαζόμενοι.

• Διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας: διαδικτυακά εργαλεία και διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία

• Ολοκληρωμένη εφαρμογή για smartphone και κινητές συσκευές.