- SSE interaktívny e-vzdelávací kurz na vyplnenie medzier v znalostiach o podnikateľských zručnostiach pre tých, ktorí strávili pracovný život ako zamestnanci,

- SSE e-platforma: online tréningový nástroj s využitím interaktívneho prístupu,

- integrovaná aplikácia pre smartfóny a mobilné zariadenia.