ZAVOD GEA
Velenje, Slovenija

Zavod GEA je poseben model socialnega podjetništva, ki zaposluje invalide. Njengovo poslanstvo temelji na izoraževanju, usposabljanju in zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami. Kot takšen predstavlja model učeče se skupnosti, kjer se srečujeta trg dela, inkluzija in novi pristopi pri razumevanju vpliva hrane na naše kogntivne sposobnosti in krepitve splošnega dobrega počutja. Kot takšen torej služi tudi kot model razvijajočega se prehranskega inkubatorja.

Edinstveni model in celostni pristop temeljita na vključevanju in izobraževanju, predvsem kot:

-znanje na podlagi najnovejših izsledkov na področju prehrane, bioloije in psihologije;

-nenehna zavezanost etiki in etičnemu vedenju;

-dodana vrednost skupnosti;

-dober primer socialnega podjetništva;

-vključevanje ranljivih skupin v zaposlitev;

-spodbujanje lokalne samopreskrbe;

Ta izjemni model in integriran pristop temelji tako na integraciji kot edukaciji, še posebej kot:

-znanje, izhajajoče iz najnovejših raziskav na področju povezanosti priprave hrane in naše biologije; nenehna zaveza k upoštevanju etike in etilnega vedenja pri delu z ranljivimi skupinami.

V Zavodu GEA sledimo strukturi evropskega sistema zagotavljanja kakovosti v socialnih storitvah EQUASS. Naše matično podjetje INTEGRA je bilo leta 2013 kot prvi slovenski inštitut za socialno svetovanje nagrajeno s certifikatom EQUASS. To potrdilo o kakovosti je prilagojeno socialnemu sektorju in ponuja celovit pristop, ki temelji na merilih kakovosti in ključnih kazalcih uspešnosti z uporabo vprašalnika za samoocenjevanje, notranjo revizijo in zunanje revizijske postopke.

Kontaktna oseba: Sonja Bercko-Eisenreich

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


ZNANSTVENA INICIATIVA SPODNJE AVSTRIJE (WIN) 

Dunaj, Avstrija

Win se osredotoča na interdisciplinarni pristoppri osebni in strokovni podpori ter svetovanju. Že več kot deset let ekipa izkušenih in usposobljenih svetovalcev, trenerjev in vodij usposabljanj sodeluje z evropskimi socialnimi in psihološkimi ustanovami, izvajalci izobraževanja, organizacijami na trga dela in drugimi mednarodnimi koordinatorji projektov.

Združenje WIN specializirano na področju:

● usposabljanja socialnih veščin

● razvoja tima in uravnoteženja kompetenc

● ključnih kompetenc

● psihologije in duševnega zdravja

● raznolikosti spolov

● programov usposabljanja za usposabljanje

● evropskega povezovanja

● trga dela

Znanje in izkušnje pri zasnovi in razvoju podlag usposabljanja in kvalifikacij ter sodelovanja na področju evropskih projektov upoštevajo posebne življenjske in delovne navade naših strank, ob upoštevanju medkulturnih razlik.

Ustvarjalnost in inovativen pristop sta ključna dejavnika za uspešno delo v programu vseživljenjskega učenja, pa tudi v programu ERASMUS+2014-2020.

Kontaktna oseba: Wolfgang Eisenreich

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


QUALED Qualification and Education

Žilina, Slovaška

Ko povežete dve besedi - Qualification in Education - dobite to, kar smo in na kaj se osredotočamo. QUALED je neprofitna organizacija, ki deluje na področju izobraževanja odraslih. Naša ekipa se osredotoča predvsem na razvoj, prilagajanje in inovativnost ustvarjalnih in inovativnih izobraževalnih izdelkov, metod in seminarjev za odrasle. Od leta 2008 QUALED sodeluje v številnih izobraževalnih projektih, ki ponujajo didaktično in metodološko znanje v obliki pedagoških nasvetov, predstavitev in seminarjev. QUALED je v preteklih letih aktivno sodeloval pri razvoju inovativnih orodij za usposabljanje na področju poklicnega usposabljanja in izobraževanja odraslih ter razvil vrsto gradiv za usposabljanje, namenjeno osebnim in poklicnim spretnostim, trženju in podjetništvu.

Ključna kompetenca združenja QUALED je v sposobnosti izvedbe podrobne analize potreb, opredelitve najprimernejših orodij za vsako ciljno skupino ter usklajevanja uporabe in metodologije inovativnih didaktik s potrebami študentov in politiko znotraj naše izobraževalne ustanove.

Kontaktna oseba: Jana Butekova

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

AKADIMAIKO DIADIKTYO (GUNET) – GRŠKA UNIVERZITETNA AKADEMSKA MREŽA

Atene,Grčija                                   

Neprofitno podjetje z imenom „GREEK UNIVERSITIES ACADEMIC NETWORK“ (GUnet) je bilo ustanovljeno 12. septembra 2000. GUnet ima sedež v Atenah, njegovi člani pa so univerze in akademske ustanove (20 univerz in 16 TEI). Cilje podjetja določajo potrebe in cilji grške akademske skupnosti v okviru informacijske družbe, ki je namenjena raziskavam in izobraževanju. Natančneje, nekateri cilji družbe so naslednji:

● Razvoj, podpora in vodenje akademske mreže vseh univerz in ATEI države

● Usklajevanje razširjanja in promocije ter razvoj naprednih omrežnih storitev in aplikacij v širši akademski in raziskovalni skupnosti države, s čimer se izboljšujejo izobraževalni in raziskovalni procesi na splošno

● Zagotavljanje omrežnih storitev svojim članom in tretjim osebam (institucijam, fundacijam), katerih dejavnosti so namenjene podpori raziskavam in izobraževanju

● Sodelovanje v razvojnih, izobraževalnih in raziskovalnih programih v zvezi z omrežnimi tehnologijami, storitvami in aplikacijami, katerih cilj je posodabljanje akademske mreže.

● Razvoj sodelovanja z ustreznimi akademskimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi mrežami v drugih državah

GUnet svojim članom (vsem grškim univerzam in TEI) in svojim projektnim partnerjem ponuja storitve e-učenja in multimedijskega centra (mc.gunet.gr) ter sistemov za upravljanje učenja Open e-Class (openeclass.org) in OpenDelos (opendelos.org). Od leta 2012 GUnet usklajuje razvoj brezplačne programske opreme in odprtih izobraževalnih virov.

Kontaktna oseba: Pantelis Balaouras

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

                                                         

UNIVERZA ZA STAREJŠE V EVORI

Evora, Portugalska

Višja univerza v Évori (USE) je zasebna, neprofitna organizacija, ki razvija neformalno izobraževanje in dejavnosti za ljudi, starejše od 50 let. Nahaja se v Évori na Portugalskem, mestu s 55.000 prebivalci v južni notranjosti Portugalske, na območju z najvišjim deležem starejših. To združenje je bilo ustanovljeno leta 2005 z namenom, da bi izboljšali življenjski slog starejšega prebivalstva.

Glavni cilj institucije je:

spodbujanje aktivnega staranja

- razvoj medgeneracijskih odnosov;

- obveščanje in ozaveščanje starejših o različnih vprašanjih;

- organizacija usposabljanj;

- spodbujanje prostovoljno delo v in za skupnost.

IUniverza se lahko pohvali z 420-imi starejšimi študenti v rednih dejavnostih in 50-imi prostovoljnimi učitelji. Dejavnosti so raznolike in segajo od IKT, umetnosti, učenja maternega in tujih jezikov, literature, umetnostne zgodovine, psihologije, vrtnarstva, naravoslovja, gimnastike, pohodništva, plesa in slikarstva, kuhanja, zdravja, vezenja, glasbe itd.

Ponujajo pa se tudi dodatne dejavnosti, predvsem kulturne (glasba in gledališče), ki zaobsegajo predvsem medgeneracijsko sodelovanje.

Ena od naših skrbi je zagotoviti trajnost institucije. Zato razvijamo več evropskih in nacionalnih projektov o vprašanjih, kot so varnost v cestnem prometu, izobraževanje in učenje, neformalno izobraževanje, potrošnja, ekonomska kriza, IKT itd.

Od leta 2006 smo vključeni v evropsko sodelovanje na področju izobraževaja, ki starejšim omogoča izmenjavo idej z drugimi institucijami, državami in kulturami, tradicijami in jeziki.

Kontaktna oseba: María Florindo

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

UNIVERZA ZA UPORABNE ZNANOSTI (TUAS)

Turku, Finska

Univerza za uporabne znanosti je navdihujoča skupnost s 10.000 člani, inovativno in multidisciplinarno visokošolsko ustanovo, ki ustvarja konkurenčnost in blaginjo za jugozahodno Finsko.

Študij na TUAS je usmerjen v poklicno življenje in združuje teoretični študij s strokovnimi in praktičnimi veščinami.

Poučevanje na univerzi se osredotoča na „inovatorsko izobraževanje“ (#Innopeda), nov učni pristop, ki se je razvil prav v univerzi v Turku.ju.

Temelji na eksperimenti izmenjavi znanja in kombinaciji različnih pristopov.

Z Innopedo tako združujemo poučevanje, raziskave in razvoj, multinacionalnost in tesno povezovanje z delovnim življenjem.

TUAS (Univerza Turku) tako ponuja edinstveno jugozahodno finsko doživetje.

Posameznikom ter organizacijam v javnem in zasebnem sektorju nudi fleksibilne in kakovostne storitve usposabljanja in svetovanja.

Usposabljanje, ki ga ponuja, omogoča tudi posodabljanje znanja in spretnosti na Odprti Univerzi za uporabne znanosti (TUAS).

Na področju aplikativnih raziskav predstavlja Turku Univerza uporabnih znanosti najvišjo raven v državi. Koordinira ali deluje kot partner v več kot 200 projektih na leto.

Kontaktna oseba:

Lindholm Marju

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


UMA – UNIVERZA V MALAGI (Koordinator)

Málaga, Španija

Od ustanovitve leta 1972 je UMA ena najpomembnejših akademskih ustanov v Španiji. UMA ohranja dvostranske sporazume z več sto univerzami po vsem svetu in sodeluje v prav toliko mednarodnih raziskovalnih programih, da lahko ponudi široko paleto storitev, vključno z akademskim in strokovnim svetovanjem.

UMA spodbuja inovacijske in izobraževalne raziskave z izboljšanjem kakovosti svojih profesorjev in raziskovalnih skupin s sodelovanjem v mednarodnih raziskovalnih projektih, ki jih vodi OTRI (Urad za prenos rezultatov raziskav), s podporo podjetij iz lokalnega tehnološkega parka (PTA).

Univerza ima poseben karierni center, ki spodbuja zaposljivost študentov in mladih raziskovalcev z zagotavljanjem široke palete storitev, vključno z akademskim/poklicnim svetovanjem, plačanim pripravništvom itd. UMA izpolnjuje naslednje standarde kakovosti: EFQM 200, EFQM 300, ISO 9001, ISO 14001, itd. in je tudi del kampusa odličnosti „Andalucia Tech“.

Izobraževalni program Univerze v Malagi vključuje tudi program za starejše, namenjen starejšim osebam, starim več kot 55 let. “Aula de Mayores+55 “je pobuda za vključevanje starejših v univerzo, ki ponuja poseben program, v katerem študentje sodelujejo v različnih dejavnostih, kot so: zdravje, IKT, angleščina, humanistika, naravoslovje ali športne dejavnosti, med drugim. Šola za starejše je bila lustanovljena eta 1994, v študijskem letu 2018/2019 pa je imela že več kot 1200 študentov. Je članica Nacionalnega združenja visokošolskih programov za starejše AEPUM.

Kontaktna oseba: José Jesús Delgado Peña

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.