Starejši ljudje v Evropski uniji bodo v nekaj več kot desetletju predstavljali tretjino celotnega prebivalstva. Gre za skupina ljudi, ki si s svojimi osebnimi in strokovnimi izkušnjami še naprej prizadevajo prispevati k oblikovanju družbe solidarnosti, ki se aktivno stara, vendar potrebuje potrebna znanja za polno življenje v informacijski družbi.

Zaradi njihovega znanje, izkušenj in družbenih povezav, so še posebej primerni za uvajanje ali ohranjanje projektov socialnega podjetništva, oblikovanje skupnosti, uporabo izkušenj in njihovo aktivno participacijo v družbi prihodnosti.

Ravno zato je splošni cilj projekta SSE povečati ozaveščenost o pomenu socialnega podjetništva za starejše, zlasti za ženske, saj je stopnja ekonomske gospodarska udeležbe v EU več kot za polovico nižja kot pri moških.

Specifični cilji projekta temeljijo na:

- ozaveščanju o pomenu socialnih podjetij in motiviranju starejših, da izberejo to pot;

- razvijanju izobraževalnih paketov o socialnem podjetništvu za starejše osebe

- oblikovanju interaktivnih spletnih tečajev usposabljanja

Projekt povezuje in vključuje skupnosti, vodje izobraževanj odraslih, kadrovske organizacije in starejše, ki so motivirani, da prispevajo svoje izkušnje in delujejo kot mentorji. Partnerske organizacije projekta imajo bogate izkušnje na področju socialnih raziskav in usposabljanja ter bodo ta projekt izvajale v obdobju med letoma 2019-2021.

 

portada