Euroopan Unionin seniori-ikäinen väestö tulee muodostamaan seuraavan vuosikymmenen aikana kolmasosan väestöstä. Ryhmässä on runsaasti henkilöitä, jotka haluaisivat ikääntyessäänkin antaa edelleen oman panoksensa yhteiskunnalle, hyödyntäen elämänsä aikana kertynyttä henkilökohtaista ja ammatillista osaamistaan. Heidän kokemuksensa ja verkostonsa olisivat erityisesti tarpeen sosiaalisissa yrityksissä.

Tästä lähtökohdasta toimii Senior Social Entreprenurship (SSE) –hanke, jonka tavoite on lisätä tietoisuutta sosiaalisen yrittäjyyden eduista erityisesti vanhempaa väestöä ajatellen. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat naiset, joiden työvoimaosuus on EU:ssa keskimäärin alle puolet miesten vastaavasta.

Hankkeen tavoitteena on:

- Lisätä tietoisuutta sosiaalisista yrityksistä ja motivoida iäkkäämpiä pohtimaan sosiaalisen yrittäjyyden vaihtoehtoa

- Kehittää tietopankki sosiaalisesta yrittäjyydestä iäkkäämmälle väestölle

- Luoda vuorovaikutteinen online-kurssi aiheesta

Projekti yhdistää aikuiskoulutuksen, työllisyyden parissa toimivat tahot, yhteisöllisyyden ja ikääntyneet, jotka haluavat jakaa osaamistaan ja toimia mentoreina. Hankepartnereilla on laaja kokemus alan tutkimuksesta ja koulutuksesta. Hanke toteutetaan aikavälillä 2019-2021.

 

portada